Utleiebetingelser

 

Merk dere følgende:

Det bor folk i leiligheter i 3. etasje. Enhver leietaker plikter å sørge for at arrangementet ikke skal være til sjenanse for naboene i etasjen over. Det som er sjenerende og ikke tillatt er:

 • opphold i trapperommet over 2. etasje
 • unødvendig opphold i heis
 • skriking og sparking på dører/vegger

I tillegg er det montert en volumsperre på musikkanlegget. Denne skal respekteres. Medbrakt musikkanlegg kan ikke være større enn et bærbart stereoanlegg. Overtredelse av ovennevnte punkter kan medføre avkorting/bortfall av depositumet.

Storsalen

 • Lokalet er til disposisjon fra klokken 14:00 til kl. 10:00 dagen etter, om ikke annet er avtalt.
 • Festen skal være avsluttet kl. 24:00 (fredag/lørdag kan festen avsluttes 02:00).
 • Møblene skal være ryddet på plass etter utleien.
 • Pass på at sofaene ikke står for nær ovnene.
 • Alle dørene og vinduene skal være lukket og låst når utleien er ferdig.

Musikkanlegget

 • Musikken skal dempes klokken 21:30, så avsluttes den klokken 22:00 (fredag/lørdag kan musikken dempes 23:00 og avsluttes 24:00).

Kjøkken

 • Ordensregler som er hengt opp på kjøkkenet skal følges.
 • Servise, bestikk, glass osv skal vaskes rene etter bruk. Husk å skylle alt før disse settes i oppvaskmaskinen. Det samme vannet blir brukt i flere runder, og kan da lett bli skittent.
 • Oppvaskmaskinen skal være ryddet og tømt for vann etter bruk, det står på oppslaget hvordan maskinen skal brukes

Gangene/WC

 • Sjekk om det ikke står igjen tomflasker eller andre ting i gangene eller på toalettene.

Vær obs på…

 • Vi tar ikke ansvar for gjenglemte ting.
 • Det er tillatt å servere alkohol uten bevilling i lokalet. Det er ikke tillatt å selge eller kjøpe alkohol i lokalet i henhold til norsk lov.
 • Ved evt. falsk brannalarm, ringer leietakeren/den ansvarlige til Brannvesenets alarmtelefon 110 for å stoppe utrykning ved å oppgi navn og hvorfor alarmen ble utløst. Sjekk grundig at det ikke brenner noen steder. Ved falsk brannutrykning, så er det leietakeren selv som er økonomisk ansvarlig.
 • Tilfeller som kan forårsake falsk brannalarm er: Aktiviteter som utvikler røyk, damp, støv eller gasser (kontaktlim) som vil kunne aktivisere røykdetektorer. Unngå mye røyk på kjøkkenet som kan forårsake brannalarm.
 • Uriktig eller misvisende informasjon kan eller vil føre til at kontrakten annulleres.